Wydział Prawa i Administracji

Procedury Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom

PROCEDURY OGÓLNOUCZELNIANE

L.p. Nazwa procedury
1 Procedura oceny okresowej nauczycieli akademickich
2 Procedura hospitacji dydaktycznych
3 Procedura badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych w UTH Radom

PROCEDURY WYDZIAŁOWE

L.p. Nazwa procedury
1 Procedura zatwierdzania zmian w planach i programach studiów
2 Procedura obsady zajęć dydaktycznych i organizacji systemu kształcenia
3 Procedura dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WPiA
4 Procedura antyplagiatowa przed dopuszczeniem pracy do obrony
5 Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom
  5.1. Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych
  5.2. Program praktyk Administracja, studia I stopnia
  5.3. Program praktyk Administracja, studia II stopnia
  5.4. Program praktyk Prawo, studia jednolite magisterskie
  5.5. Porozumienie w sprawie odbywania praktyki
   5.6. Skierowanie na praktykę
   5.7. Sprawozdanie z praktyki
   5.8. Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej
  5.9. Wniosek o zaliczenie praktyki
  5.10. Formularz zaliczenie praktyki zawodowej
  5.11. Procedura hospitacji praktyk zawodowych
  5.12. Protokół hospitacji studenckich praktyk zawodowych
  5.13. Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych
6 System Oceny Efektów Uczenia Się na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom
  6.1.1. Procedura analizy realizacji celów programów studiów
  6.1.2. Procedura analizy wyników nauczania
  6.1.3. Procedura badania jakości prac dyplomowych i ich adekwatności do programu studiów i zamierzonych efektów uczenia się
  6.1.4. Procedura analizy organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego
  6.2. Procedura weryfikacji i dokumentowania efektów uczenia się
7  Regulamin Pracy Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Prawa i Administracji
8  Procedura badania satysfakcji absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom
9 Procedura publicznego dostępu do informacji o programach studiów, efektach uczenia się, organizacji i procedurach toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom
10 Procedura oceny zasobów materialnych i infrastruktury dydaktycznej
11  Procedura ewaluacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom

PROCEDURY PRACY ZDALNEJ NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

L.p. Nazwa procedury
1 Procedura dokumentowania pracy zdalnej na Wydziale Prawa i Administracji
2 Procedura przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji
3 Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close