Wydział Prawa i Administracji

Procedury Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom

PROCEDURY OGÓLNOUCZELNIANE

L.p.Nazwa procedury
1Procedura oceny okresowej nauczycieli akademickich
2Procedura hospitacji dydaktycznych
3Procedura badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych w UTH Radom

PROCEDURY WYDZIAŁOWE

L.p.Nazwa procedury
1Procedura zatwierdzania zmian w planach i programach studiów
2Procedura obsady zajęć dydaktycznych i organizacji systemu kształcenia
3Procedura dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WPiA
4Procedura antyplagiatowa przed dopuszczeniem pracy do obrony
5Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom
 5.1. Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych
 5.2. Program praktyk Administracja, studia I stopnia
 5.3. Program praktyk Administracja, studia II stopnia
 5.4. Program praktyk Prawo, studia jednolite magisterskie
 5.5. Porozumienie w sprawie odbywania praktyki
  5.6. Skierowanie na praktykę
  5.7. Sprawozdanie z praktyki
  5.8. Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej
 5.9. Wniosek o zaliczenie praktyki
 5.10. Formularz zaliczenie praktyki zawodowej
 5.11. Procedura hospitacji praktyk zawodowych
 5.12. Protokół hospitacji studenckich praktyk zawodowych
 5.13. Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych
6System Oceny Efektów Uczenia Się na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom
 6.1.1. Procedura analizy realizacji celów programów studiów
 6.1.2. Procedura analizy wyników nauczania
 6.1.3. Procedura badania jakości prac dyplomowych i ich adekwatności do programu studiów i zamierzonych efektów uczenia się
 6.1.4. Procedura analizy organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego
 6.2. Procedura weryfikacji i dokumentowania efektów uczenia się
7 Regulamin Pracy Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Prawa i Administracji
8 Procedura badania satysfakcji absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom
9Procedura publicznego dostępu do informacji o programach studiów, efektach uczenia się, organizacji i procedurach toku studiów na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom
10Procedura oceny zasobów materialnych i infrastruktury dydaktycznej
11 Procedura ewaluacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom

PROCEDURY PRACY ZDALNEJ NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

L.p.Nazwa procedury
1Procedura dokumentowania pracy zdalnej na Wydziale Prawa i Administracji
2Procedura przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji
3Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close