Wydział Prawa i Administracji

Klasa pod patronatem

Celem projektu jest edukacja uczniów szkół średnich w zakresie nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji, szerzenie wiedzy prawniczej, a także kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród uczniów. Wydział Prawa i Administracji będzie prowadził dla uczniów szkół średnich zajęcia zarówno w szkole objętej patronatem jak i na Wydziale Prawa i Administracji. Wydział Prawa i Administracji współpracować będzie ze szkołą w zakresie opiniowania i ewaluacji programów kształcenia.

Uczniowie klasy objętej patronatem:

 • mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji,
 • mogą uczestniczyć w wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji,
 • będą otrzymywać informacje na temat oferty edukacyjnej, a także warunków rekrutacji Wydziału Prawa i Administracji,
 • będą mogli włączać się w działalność funkcjonujących przy Wydziale Prawa i Administracji organizacji studenckich i kół naukowych.

Koordynator projektu: dr Monika Żuchowska-Grzywacz, email: m.zuchowska@uthrad.pl  

Rok akademicki 2019 /2020

 • Uczennica Magdalena Stępień zdobyła wyróżnienie w Konkursie Wiedzy o Prawie, który odbył się w dniu 28.02.2020 r.

Rok akademicki 2021 / 2022

 • 24.03.2022 r. – udział  w wykładzie pt. „Przyjazna administracja – czy to możliwe?”, wygłoszonym przez Panią Dziekan – dr hab. Joannę Smarż, prof. UTH
 • 23.02.2022 r. – Wykład pt.: „Rola prawa w demokratycznym państwie”, dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Rad.

Rok akademicki 2020 / 2021

 • 28.01.2021 r. – Udział w wykładzie pt. „Implications of the Covid-19 Pandemic for Church – State Relations”, który wygłosił prof. Wojciech Kowal z St. Paul University w Ottawie (Kanada).
 • 28.04.2021 r. – Wykład pt.: Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie XXI wieku, dr Paweł Śwital 

Rok akademicki 2019 / 2020

 • Uczennica Zuzanna Mazur  zdobyła I miejsce w Konkursie Wiedzy o Prawie, który odbył się w dniu 28.02.2020 r.

Rok akademicki 2021/2022

 • Udział uczniów w wykładzie adw. dr Mirosława Kopcia pt. Prawo karne, a zwyczaje ludowe.
 • W dniu 1 grudnia 2021 r. Wydział Prawa i Administracji odwiedzili uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Radomiu pod opieką Pań mgr Marzeny Bielskiej oraz mgr Małgorzaty Szczepaniak. Uczniowie wysłuchali wykładu dra Wojciecha Wojtyły pt.: Podróż w dzieje nauki. Następnie uczniowie mieli możliwość obejrzeć Salę Rozpraw oraz wysłuchać wykładu dra Pawła Świtala na temat Profesji prawniczych w Polsce.

Rok akademicki 2020 / 2021

 • 15.04.2021 r. – udział w wykładzie pt.: „Die Rolle der Rechtsanwender: innem bei Gustav Radbruch und Hans Kelsen im Vergleich”, który wygłosiła dr Caroline Voithofer z Uniwerystetu Leopolda i Franciszka w Innsbrucku (Austria).
 • 2.03.2021 r. – Udział w wykładzie „Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej” wygłoszonym przez mgra Bartłomieja Składanka.
 • 28.01.2021 r. – Udział w wykładzie „Implications of the Covid – 19 Pandemic for Church – State Relations”, który wygłosił prof. Wojciech Kowal z St. Paul University w Ottawie (Kanada).
 • 21.01.2021 r. –  W ramach projektu „Klasa pod patronatem” wykład, pt. „Zastosowanie prawa cywilnego w życiu młodego człowieka” wygłosił Pan dr Paweł Niewęgłowski.

Rok akademicki 2019 / 2020

 • Uczennica Weronika Ziętek  zdobyła wyróżnienie w Konkursie Wiedzyo Prawie, który odbył się w dniu 28.02.2020 r.
 • W dniu 11 marca 2020 r. dr Paweł Śwital Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom zainaugurował w V Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Radomiu spotkania w ramach projektu klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji. W wykładzie pt.: ,,Co warto wiedzieć o prawie autorskim ?” brały udział dwie klasy V LO pod opieką mgr Marzeny Bielskiej.

Rok akademicki 2021/2022

 • dr Anna Dąbrowska – Warsztaty z zakresy systemów ochrony praw człowieka – (13.04.2022)
 • dr Monika Żuchowska – Grzywacz – Czy na pewno wiesz co jesz? – Prawo w służbie konsumenta – (13.04.2022)
 • ks. dr Grzegorz Zieliński – promocja monografii pt. Prawa człowieka w czasach pandemii COVID-19 – (24.03.2022)
 • dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH – Przyjazna administracja – czy to możliwe? – (24.03.2022 r.)
 • dr hab. Helena Kisilowska – Rola prawa w demokratycznym państwie – (23.02.2022 r.)
 • adw. dr Mirosław Kopeć – Prawo karne a zwyczaje ludowe – (20.12.2021 r.)
 • mgr Emilia Gulińska, Samorząd uczniowski jako forma samorządności młodzieży – (15.12.2021 r.)
 • dr Agnieszka Łozińska – Piekarska, Typologia przestępstw w kodeksie karnym – (08.11.2021 r.) 

Rok akademicki 2020/2021

 • Prelekcje przedstawicieli: Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – (27.05.2021) za pośrednictwem MS Teams.
 • Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu, Robert Barszczyński, Status zawodowy Prokuratora oraz zasady wykonywania tego zawodu w aspekcie praktycznym – (24.03.2021) za pośrednictwem aplikacji MS Teams
 • Wojciech Kowal z St. Paul University w Ottawie (Kanada), Implications of the Covid-19 Pandemic for Church – State Relations – (28.01.2021 r.) za pośrednictwem aplikacji MS Teams
 • dr Paweł Niewęgłowski, Zastosowanie prawa cywilnego w życiu młodego człowieka – (21.01.2021 r.) za pośrednictwem aplikacji MS Teams
 • dr Anna Dąbrowska, Po co ludziom Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu? – (17.12.2020 r.) za pośrednictwem aplikacji MS Teams
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,SAMORZĄD TERYTORIALNY – DAWNIEJ I DZIŚ” – (25.11.2020 R.) za pośrednictwem aplikacji MS Teams. 

Rok akademicki 2019/2020

Konkurs wiedzy o prawie – profesje prawnicze w Polsce (28.02.2020 r.) – uczennica VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomiu – Weronika Świerczyńska – w gronie wyróżnionych uczestników konkursu.

 • dr Maria Gagacka, Czy społeczeństwo może z nas zrobić dewiantów? (17.01.2020 r.).
 • dr Marta Skowrońska, Podatki i prawo podatkowe w Polsce (10.12.2019 r.).
 • dr Grzegorz Zieliński, Prawo rodzinne – przesłanki i przeszkody zawarcia małżeństwa (14.11.2019 r.).

Rok akademicki 2018/2019

 • dr hab. prof. UTH Rad. Mariusz Wieczorek, Dlaczego zatrudnienie cywilnoprawne wypiera zatrudnienie pracownicze? (20.03.2019 r.).
 • dr Tomasz Dąbrowski, Rozwód i alimenty bez tajemnic (27.02.2019 r.)
 • dr Wojciech Wojtyła, O potrzebie kultury prawnej i o tym dlaczego warto studiować na Uniwersytecie (29.11.2018r.)
 • dr Paweł Śwital, System źródeł prawa w RP (18.10.2018 r.)

Rok akademicki 2017/2018

 • dr Wojciech Wojtyła, Dobro wspólne fundamentem społeczeństwa  (18 czerwca 2018 r.)
 • dr Paweł Śwital, Prawo w sieci Internet (27.03.2018 r.)
 • dr Beata Wieczerzyńska, Czy potrzebna jest publicznoprawna ochrona konkurencji (16.02.2018 r.)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy prawa medycznego” (12.01.2018 r.)
 •  dr Monika Żuchowska – Grzywacz, Warsztaty z zakresu prawa żywnościowego (30.11.2017 r.)
 •  mgr Paweł Śwital, Prawnicze bazy i systemy wyszukiwawcze (05.10.2017 r.)

Rok akademicki 2016/2017

 • dr Anna Dąbrowska, Dr Tomasz Dąbrowski, Zawody i aplikacje prawnicze oraz czym jest wykład? (01.06.2017 r.)
 • dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Rad. Państwo i prawo trwałego i zrównoważonego rozwoju (17.03.2017 r.)

W związku z likwidacją szkoły z dnia 1.10.2019 r. zakończono współpracę.

Rok akademicki 2018/2019

 • mgr Emilia Gulińska, Młodzieżowa Rada Gminy jako instytucja wspierania i upowszechniania idei samorządowej(8.03.2019 r.).
 • dr Beata Wieczerzyńska, Czy potrzebna jest publiczno-prawna ochrona konkurencji? (25.02.2019 r.)
 • dr Dorota Stolarek, Potrzebujemy prawa – uwagi na gruncie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (22.02.2019 r.)
 • dr Iwona Warchoł, Pogadanki o prawie autorskim (10.12.2018 r.)
 • mgr Bartłomiej Składanek, Budżet obywatelski jako instrument partycypacji społecznej (22.10.2018 r.)

Rok akademicki 2017/2018

 • Udział w konferencji: Prawo – wczoraj, dziś, jutro  (26.05.2018 r.)
 • Udział w konferencji: Status prawny dziecka  (11.04.2018 r.)
 • dr Paweł Śwital, Prawo w sieci Internet (27.03.2018 r.)
 • dr Tomasz Dąbrowski, Zawód radca prawny (14.02.2018 r.)

Rok akademicki 2021 / 2022

 • 24.03.2022 r. – udział klasy 3a w wykładzie pt. Przyjazna administracja – czy to możliwe?, wygłoszonym przez Panią Dziekan – dr hab. Joannę Smarż, prof. UTH
 • 23.02.2022 r. – udział klasy 1a i 3a w wykładzie pt. Rola prawa w demokratycznym państwie, wygłoszonym przez Panią dr hab. Helenę Kisilowską, prof. UTH
 • 20.12.2021 r. – udział klasy 3a w wykładzie adw. dr Mirosława Kopcia pt.: Prawo karne a zwyczaje ludowe
 • Dnia 17.11. 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 1 a i 3 a  X LO w Radomiu pod opieką p. mgr Kingi Piasty i p. mgr Angeliki Jopek. Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części spotkania uczniowie wysłuchali wykładu ks. dr Wojciecha Wojtyły pt. ,,Podróż w dzieje nauki Spotkanie z filozofią. Po zakończonym wykładzie uczniowie mieli możliwość zwiedzenia sali rozpraw, wcielenia się w rolę sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz wysłuchania prelekcji dra Pawła Świtala o profesjach prawniczych. W ostatniej części spotkania uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Wydziału oraz obejrzenia sal wykładowych.
 • 27.10.2021 r. – udział klasy 3a w wykładzie pt. „Podstawowe wartości w prawie administracyjnym” wygłoszonym przez Panią mgr Emilię Gulińską

Rok akademicki 2020/2021

 • 27.05.2021 r. – udział w spotkaniu z Przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • 15.04.2021 r. – udział klasy 2a w wykładzie pt.: „Die Rolle der Rechtsanwender: innem bei Gustav Radbruch und Hans Kelsen im Vergleich”, który wygłosiła dr Caroline Voithofer z Uniwersytetu Leopolda i Franciszka w Innsbrucku (Austria).
 • 2.03.2021 r. – Udział w wykładzie ,,Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej” wygłoszonym przez Pana mgra Bartłomieja Składanka.
 • 28.01.2021 r. – Udział klasy 2a w wykładzie pt. „Implications of the Covid-19 Pandemic for Church – State Relations”, który wygłosił prof. Wojciech Kowal z St. Paul University w Ottawie (Kanada).
 • 21.01.2021 r. – W ramach projektu ,,Klasa pod patronatem” wykład, pt.: ,,Zastosowanie prawa cywilnego w życiu młodego człowieka” wygłosił Pan dr Paweł Niewęgłowski.
 • 25.11.2020 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samorząd terytorialny -dawniej i dziś”. W konferencji brali udział uczniowie klasy objętej patronatem wraz z opiekunem projektu po stronie szkoły z Panią mgr Kingą Piastą.

Rok akademicki 2019 / 2020 

 • W dniu 2 marca 2020 r. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Paweł Śwital zainicjował cykl spotkań Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji w X Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Radomiu.
  W wykładzie pt. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym brali udział uczniowie klasy objętej patronatem z opiekunem projektu po stronie szkoły Panią mgr Kingą Piastą.
 • Uczennica Wiktoria Rozińska z klasy 1 a zdobyła wyróżnienie w Konkursie Wiedzy o Prawie, który odbył się w dniu 28.02.2020 r.

Rok akademicki 2021/2022

 • W dniu 20 grudnia 2021 r. Uczniowie XII LO uczestniczyli w wykładzie adw. dra Mirosława Kopcia pt. Prawo karne, a zwyczaje ludowe.
 • Uczniowie klasy 2A (humanistyczno-prawnej) odwiedzili 23.11.2021 r. Wydział Prawa i Administracji UTH Radom, gdzie wysłuchali wykładu Pana Doktora Pawła Świtala, Prodziekana Wydziału, który opowiadał licealistom o zawodach prawniczych. Nasi uczniowie zwiedzili także salę rozpraw oraz wcielili się w rolę sędziów, adwokatów i prokuratorów.

Rok akademicki 2019/2020

Uczniowie XII LO pod patronatem…

https://echodnia.eu/radomskie/uczniowie-xii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-radomiu-pod-patronatem-uniwersytetu-technologicznohumanistycznego/ar/c5-14828696

Licealiści z XII LO z uniwersyteckim patronatem

 www.cozadzien.pl/edukacja/licealisci-xii-lo-z-uniwersyteckim-patronatem/63170

Umowa z Wydziałem Prawa UTH 

http://12lo.pl/umowa-z-wydzialem-prawa-i-administracji/

Rok akademicki 2020 / 2021

 • 27.05.2021 – udział w spotkaniu z Przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
 • 28.04.2021 r. – Wykład pt.: Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie XXI wieku, dr Paweł Śwital
 • 28.01.2021 r. – Udział w wykładzie pt. “Implications of the Covid-19 Pandemic for Church – State Relations”, który wygłosił prof. Wojciech Kowal z St. Paul University w Ottawie (Kanada) 28.04.2021 r. 
 • 24.03. 2021 r. Udział w SPOTKANIU Z PRAKTYKAMI. Wykład przedstawił Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu Pan Robert Barszczyński, a przedmiotem wystąpienia było omówienie Statusu zawodowego Prokuratora oraz zasad wykonywania tego zawodu, w aspekcie praktycznym.  

Rok akademicki 2021 /2022

 • W dniu 20 grudnia 2021 r. Uczniowie ZSE uczestniczyli w wykładzie adw. dra Mirosława Kopcia pt. Prawo karne, a zwyczaje ludowe.
 • Dnia 27 października 2021 r. uczniowie klas 2E2, 4e1 i 4e2 uczestniczyli w wykładzie: Profesje prawnicze. Wykład poprowadził Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu dr Paweł Śwital oraz dr Wojciech Wojtyła. Po zakończonym wykładzie uczniowie wcielili się w rolę sędziów, adwokatów, prokuratorów inscenizując przebieg symulacyjnej rozprawy sądowej.
 • Dnia 25.10.2021 r. odbyło się spotkanie Pani Dyrektor ZSE Anety Stańczyk, wychowawczyń klas 2E1 oraz 2E2, Pani dr Eweliny Markowskiej i Pani dr Urszuli Król z Panem Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji dr Pawłem Świtalem w sprawie dalszej współpracy w ramach projektu: KLASA POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.
 • W dniu 13 października na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy 2E1 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu pod opieką Pani dr Eweliny Markowskiej. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Wydziału, obejrzenia auli wykładowych oraz sali rozpraw. W ostatniej części spotkania uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji dra Pawła Świtala na temat profesji prawniczych w Polsce.

Rok akademicki 2020 /2021

 • 07.05.2021 r. – Wykład pt. ,,Turystyka jako dział administracji rządowej” – dr Dominik Borek Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 
 • 10.03. 2021 r. – Wykład pt. „Narodowy Bank Polski jako bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej. Utrzymanie stabilnego poziomu cen vs. wsparcie aktywności gospodarcze” wygłosił dr Piotr Kobylski , w klasie opiekun Pani dr Eweliny Markowskiej.
 • 10.03. 2021 r. – Wykład pt.: Zdrowie jako dobro chronione przez ustawodawcę w aspekcie przeciwdziałania narkomanii – zagadnienia prawnokarne, wykład wygłosiła Prezes SKN Prawników Pani Weronika Ścibor, w klasie Pani dr Urszuli Król. 
 • 03.02.2021 r. – Wykład pt. „Narodowy Bank Polski jako bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej. Utrzymanie stabilnego poziomu cen vs. wsparcie aktywności gospodarcze” wygłosił dr Piotr Kobylski , w klasie opiekun Pani dr Urszuli Król.
 • 03.02.2021 r. – Wykład  pt. „KPA w praktyce – czyli co warto wiedzieć załatwiając sprawy urzędowe?”  wygłosił dr Paweł Śwital, w klasie Pani dr Eweliny Markowskiej.

Rok akademicki 2021/2022

 • W dniu 24.09.2021 r. Prodziekan WPiA – dr Paweł Śwital waz z dr Piotrem Kobylskim wzięli udział w obchodach Jubileuszu 30-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu.
 • W dniu 28.10.2021 r. w murach Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ,,Klasa pod patronatem WPiA UTH Radom”. Dr Piotr Kobylski przybliżył uczniom działalność Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom.
 • W dniu 18.11.2021 r. Wydział Prawa i  Administracji odwiedzili uczniowie z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu wraz z wychowawczynią Panią mgr Mają Kuną. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom. Prodziekan WPiA – Pan dr Paweł Śwital opowiedział uczniom o zawodach prawniczych. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia sali rozpraw oraz wcielenia się w rolę sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, jak również obejrzenia sal wykładowych. W dalszej części spotkania dr Wojciech Wojtyła, dr Piotr Kobylski oraz mgr Bartłomiej Składanek przybliżyli działalność Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom, dzięki czemu uczniowie dowiedzieli się, dlaczego warto na nim studiować.  

Rok akademicki 2020 /2021

 • 07.05.2021 r. – Wykład pt. ,,Prawo w sieci – ,,sieć” w prawie, dr Paweł Śwital 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close