Wydział Prawa i Administracji

Projekty UE

Kompetencje dla Centrum Obsługi Biznesu

Projekt „Kompetencje dla centrów obsługi biznesu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - Projekt nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt będzie realizowany od: 2019-09-02 do: 2021-08-31.

Czas na dobry staż!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, którego celem  jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku prawo, studia jednolite magisterskie rok 4, poprzez odbycie wysokiej jakości staży pracowniczych.

Więcej informacji:  www.czasnadobrystaz.uniwersytetradom.pl

Uniwersytet dzieciom

Projekt "Uniwersytet dzieciom" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Nr Projektu - BPU 024.

Więcej informacji:  www.t205.uniwersytetradom.pl

PROJEKT ZDROWE ZARZĄDZANIE

Bezpłatne studia podyplomowe dla kadry zarządzającej odmiotów leczniczych od 1 października 2012

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”, Poddziałanie 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji 

 

DOSTOSOWYWANIE  OFERTY  DYDAKTYCZNEJ  UTH  DO WYMAGAŃ  RYNKU PRACY

Od 1 stycznia 2013 roku na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju UTH realizuje nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, w ramach Działania 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. Wartość projektu wynosi 2 622 867,45 PLN.
Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close