Wydział Prawa i Administracji

Rada Interesariuszy Zewnętrznych

Rada Interesariuszy stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne powołane w trosce o zapewnienie studentom najwyższych standardów kształcenia. Złożona jest ona z przedstawicieli środowisk prawniczych i gospodarczych oraz instytucji publicznych.

Skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych

W skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych powołani zostali przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Auto- GAZ Centrum w Radomiu;
 2. Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu;
 3. GGG Sp. z o. o;
 4. Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomiu;
 5. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu;
 6. Komornika przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Adriana Gmyrka;
 7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;
 8. Notariusza Marzeny Giermakowskiej;
 9. Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach;
 10. Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu;
 11. Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu;
 12. PMP Poland;
 13. Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu;
 14. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu;
 15. Starostwa Powiatowego w Radomiu;
 16. Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego;
 17. Urzędu Miejskiego w Radomiu;
 18. Wojewódzkiego Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego;
 19. Wójta Gminy Wolanów.

Rada Interesariuszy Zewnętrznych wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Dziekana.

Zadania Rady Interesariuszy Zewnętrznych

Do zadań Rady należy:

1) konsultowanie i opiniowanie projektów utworzenia na Wydziale nowych kierunków studiów i studiów podyplomowych oraz programów studiów,
2) wyrażanie opinii w sprawie doskonalenia programów studiów prowadzonych na Wydziale,
3) udzielanie wsparcia Wydziałowi w celu umożliwiania studentom odbywania wysokiej jakości praktyk dyplomowych.

Regulamin pracy Rady Interesariuszy Zewnętrznych

1. Rada Interesariuszy stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne utworzone z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

2. Członków Rady Interesariuszy powołuje się w drodze zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

3. Rada złożona jest z przedstawicieli środowiska prawniczego, instytucji publicznych oraz środowiska gospodarczego.

4. Członkostwo w Radzie Interesariuszy jest dobrowolne.

5. Do zadań Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Prawa i Administracji należy:

1) konsultowanie nowych kierunków/programów  studiów na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia,

2) prezentowanie planowanych zmian w podejściu do kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach,

3) umożliwianie studentom możliwości odbywania wysokiej jakości praktyk dyplomowych.

6. Zgłoszone opinie i sugestie dokumentuje się poprzez sporządzenie:

1) protokołu z posiedzenia Rady Interesariuszy,

2) notatki z konsultacji.

7. Dziekan Wydziału nie jest związany opiniami i sugestiami zgłoszonymi przez Radę Interesariuszy.

8. Posiedzenia Rady Interesariuszy odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku akademickim.

9. W przypadku niemożliwości udziału w posiedzeniu Rady Interesariuszy Zewnętrznych uwagi mogą zostać zgłoszone w wersji papierowej lub za pośrednictwem  wiadomości e-mail przesłanej na adres Dziekana.

10. Rada Interesariuszy może wydawać opinie i sugestie niezależnie od liczby osób obecnych na posiedzeniu.

11. Posiedzeniom Rady Interesariuszy przewodniczy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji lub osoba przez niego upoważniona.

Powiadomienia o posiedzeniu Rady Interesariuszy przesyła się pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close