Wydział Prawa i Administracji

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

Numer zarządzenia w sprawie
Zarządzenie Dziekana nr 1/2021 WPiApowołania Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Zarządzenie Dziekana nr 2/2021 WPiAopracowania programu studiów na kierunku Administracja I i II stopnia
Zarządzenie Dziekana nr 3/2021 WPiAopracowania programu studiów na kierunku Prawo studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzenie Dziekana nr 4/2021 WPiApowołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Zarządzenie Dziekana nr 5/2021 WPiApowołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Zarządzenie Dziekana nr 6/2021 WPiApowołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta badawczo– dydaktycznego w Katedrze Prawa Prywatnego
Zarządzenie Dziekana nr 7/2021 WPiAprzyznania dyplomów z wyróżnieniem
Zarządzenie Dziekana nr 8/2021 WPiAprzyjęcia zasad studiowania na kierunku Administracja, studia I stopnia
załącznik do zarządzenia Dziekana nr 8/2021 WPiA
Zarządzenie Dziekana nr 9/2021 WPiA

przyjęcia zasad studiowania na kierunku Administracja, studia II stopnia

załącznik do zarządzenia Dziekana nr 9/2021 WPiA

Zarządzenie Dziekana nr 10/2021 WPiA

przyjęcia zasad studiowania na kierunku Prawo studia jednolite magisterskie

załącznik do zarządzenia Dziekana nr 10/2021 WPiA

Zarządzenie Dziekana nr 11/2021 WPiA

przyjęcia zasad studiowania na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia

załącznik do zarządzenia Dziekana nr 11/2021 WPiA

Zarządzenie Dziekana nr 12/2021 WPiAwprowadzenia Instrukcji w zakresie zasad gospodarki odpadami wewnętrznymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Zarządzenie Dziekana nr 13/2021 WPiApowołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Prawa Publicznego
Zarządzenie Dziekana nr 14/2021 WPiAszczegółowych warunków realizacji zajęć w trybie regularnym na Wydziale Prawa i Administracji oraz korzystania z infrastruktury
Zarządzenie Dziekana nr 15/2021 WPiApowołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką przygotowaną i obronioną na kierunku Prawo oraz kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Dziekana nr 16/2021 WPiApowołania opiekunów pierwszego roku studiów w r.a. 2021/2022
 Numer zarządzenia z dnia
 w sprawie
Zarządzenie Dziekana nr 1/2020 WPiA z dnia 22 stycznia 2020 r.powołanie opiekuna KLINIKI PRAWA
Zarządzenie Dziekana nr 2/2020 WPiA z dnia 7 lutego 2020 r.

powołania Koordynatorów ds. Programu Klasa pod patronatem WPiA

ANEKS NR 1

Zarządzenie Dziekana nr 3/2020 WPiA z dnia 10 kwietnia 2020 r.

• dokumentowania pracy zdalnej na Wydziale Prawa i Administracji (pobierz)
• Załącznik 1 Indywidualna Karta Pracy Zdalnej (pobierz plik)

Zarządzenie Dziekana nr 4/2020 WPiA z dnia 15 maja 2020 r.przyjęcia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji
Zarządzenie Dziekana nr 5/2020 WPiA z dnia 15 maja 2020 r.• procedury przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji (pobierz plik)
• Załącznik 1 Procedura przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym…. (pobierz plik)
Zarządzenie Dziekana nr 6/2020 WPiA z dnia 15 maja 2020 r.• procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji (pobierz plik)
• Załącznik 1 Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym… (pobierz plik)
 Zarządzenie Dziekana nr 7/2020 WPiA z dnia 9 czerwca 2020 r.zmiany procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji
• Załącznik 1 Procedura przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji (pobierz plik)
Zarządzenie Dziekana nr 8/2020 WPiA z dnia 30 czerwca 2020 r.przyznania dyplomów z wyróżnieniem
Zarządzenie Dziekana nr 9/2020 WPiA
z dnia 30 czerwca 2020 r.

przyjęcia zasad studiowania na kierunku Administracja, studia I stopnia

Załącznik do zarządzenia 9_Zasady studiowania ADM I st

Zarządzenie Dziekana nr 10/2020 WPiA z dnia 30 czerwca 2020 r.

przyjęcia zasad studiowania na kierunku Administracja, studia II stopnia

Załącznik do zarządzenia nr 10_Zasady studiowania ADM II st

Zarządzenie Dziekana nr 11/2020 WPiA
z dnia 30 czerwca 2020 r.

przyjęcia zasad studiowania na kierunku Prawo studia jednolite magisterskie

Załącznik do zarządzenia nr 11_Zasady studiowania PR JM

Zarządzenie Dziekana nr 12/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r. powołania Kolegium Dziekańskiego
Zarządzenie Dziekana nr 13/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r. powołania Rady Programowej
Zarządzenie Dziekana nr 14/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r.powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Zarządzenie Dziekana nr 15/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r.powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia
Zarządzenie Dziekana nr 16/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r.powołania Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia Się
Zarządzenie Dziekana nr 17/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r.powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus i współpracy międzynarodowej
Zarządzenie Dziekana nr 18/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r.powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji
Zarządzenie Dziekana nr 19/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r.powołania Administratorów strony internetowej Wydziału
Zarządzenie Dziekana nr 20/2020 WPiA z dnia 1 września 2020 r.powołania Komisji ds. Badań Naukowych i Projektów UE
Zarządzenie Dziekana nr 21/2020 WPiA z dnia 22 września 2020 r.

organizacji kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji w r.a. 2020/2021

Załącznik do zarządzenia nr 21_2020

Zarządzenie Dziekana nr 22/2020 WPiA z dnia 22 września 2020 r.powołania opiekunów pierwszego roku studiów w r.a. 2020/2021
Zarządzenie Dziekana nr 23/2020 WPiA z dnia 22 września 2020 r.powołania Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Prawa i Administracji
Zarządzenie Dziekana nr 24/2020 WPiA z dnia 25 września 2020 r.powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Teorii i Historii Prawa
Zarządzenie Dziekana nr 25/2020 WPiA z dnia 16 listopada 2020 r.powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Prawa Publicznego
Zarządzenie Dziekana nr 26/2020 WPiA z dnia 17 listopada 2020 r.powołania zespołu do przygotowania wniosku o utworzenie kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia o profilu praktycznym
Zarządzenie Dziekana nr 27/2020 WPiA
z dnia 17 listopada 2020 r.
powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny na kierunku Administracja
Zarządzenie Dziekana nr 28/2020 WPiA z dnia 18 grudnia 2020 r.

przyjęcia zasad studiowania na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia,  w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

Załącznik do zarządzenia nr 28 w sprawie przyjęcia zasad studiowania na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

Numer zarządzenia z dnia
 w sprawie    
Zarządzenie Dziekana nr 1/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Kolegium Dziekańskiego
Zarządzenie Dziekana nr 2/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Rady Programowej
Zarządzenie Dziekana nr 3/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Komisji (Zespołu) ds. Jakości Kształcenia
Zarządzenie Dziekana nr 4/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia
Zarządzenie Dziekana nr 5/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia Się
Zarządzenie Dziekana nr 6/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Pełnomocnika ds. programu Erasmus i współpracy międzynarodowej
Zarządzenie Dziekana nr 7/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania pełnomocnika ds. Promocji
Zarządzenie Dziekana nr 8/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Koordynatorów ds. Programu Klasa pod patronatem WPiA
Zarządzenie Dziekana nr 9/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania opiekuna praktyk na kierunku Administracja studia I stopnia
Zarządzenie Dziekana nr 10/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania opiekuna praktyk na kierunku Administracja studia II stopnia
Zarządzenie Dziekana nr 11/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo studia jednolite magisterskie
Zarządzenie Dziekana nr 12/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.określenia zakresu obowiązków Sekretarza Katedry
Zarządzenie Dziekana nr 13/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Dziekana nr 14/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Administratorów strony internetowej
Zarządzenie Dziekana nr 15/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Koordynatora punktów ECTS
Zarządzenie Dziekana nr 16/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.zasad dyplomowania, realizacji pracy dyplomowych i przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Prawa i Administracji
Zarządzenie Dziekana nr 17/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Komisji ds. Badań Naukowych i Projektów Unijnych
Zarządzenie Dziekana nr 18/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zarządzenie Dziekana nr 19/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich
Zarządzenie Dziekana nr 20/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.zasad organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Prawa i Administracji
Zarządzenie Dziekana nr 21/2019 WPiA z dnia 20 grudnia 2019 r.powołania Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji
  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close