Wydział Prawa i Administracji

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia :dr Anna Dąbrowska (przewodnicząca zespołu)

 • Sekretarz Zespołu: mgr Bartłomiej Składanek

Członkowie Zespołu

 • Sekretarz Katedry Nauk o Państwie i Polityce Społecznej: dr Jolanta Borek
 • Sekretarz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji: mgr Emilia Gulińska
 • Sekretarz Katedry Prawa Prywatnego: dr Beata Wieczerzyńska
 • Sekretarz Katedry Prawa Publicznego: dr Monika Żuchowska – Grzywacz
 • Sekretarz Katedry Teorii, Historii i Filozofii Prawa: mgr Bartłomiej Składanek
 • Student kierunku prawo: Emil Cichecki
 • Studentka kierunku administracja: Angelika Wydra 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 1. opracowanie i modyfikacja WSZJK, z uwzględnieniem polityki jakości wydziału, jego misji i strategii w zakresie kształcenia,
 2. wdrażanie uczelnianych procedur w zakresie jakości kształcenia,
 3. opracowanie i wdrażanie wydziałowych procedur zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 4. monitorowanie i ocena mobilności studentów i pracowników wydziału we współpracy z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus Plus,
 5. monitorowanie warunków realizacji procesu kształcenia,
 6. gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale,
 7. przedstawianie Dziekanowi wniosków, rekomendacji i zaleceń w zakresie poprawy jakości kształcenia.

W celu wdrożenia uczelnianych procedur dotyczących jakości kształcenia WZJK podejmuje następujące działania:

 1. monitoruje proces hospitacji osób prowadzących zajęcia,
 2. monitoruje proces badania satysfakcji absolwentów dotyczących programu studiów, organizacji toku studiów i obsługi administracyjnej; zbiorcze wyniki analiz przekazuje Dziekanowi.

Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia powołuje Dziekan w drodze zarządzenia.

Regulamin Pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close