Wydział Prawa i Administracji

Rada Ekspertów

dr Wojciech Wojtyła, email: w.wojtyla@uthrad.pl 

 • Etyka
 • Personalistyczna koncepcja administracji
 • Patologie w administracji
 • Filozofia nauki 
 • Metodologia nauk
 • Prawa człowieka
 • Prawa dziecka
 • Polityka rynku pracy
 • Globalne problemy społeczne
 • Europejski wymiar problematyki społecznej, kwestia migracji, wartości społeczne
  (godność, równość, wolność, solidarność), etyczne aspekty pracy zawodowej

 

 • Prawo sportowe,
 • Prawo administracyjne ustrojowe
 • Prawo administracyjne materialne
 • Prawo administracyjne proceduralne
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Samorząd terytorialny
 • Rola prawnika w demokratycznym
  państwie
 • Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Prawo konstytucyjne; 
 • Prawo parlamentarne; 
 • Prawo wyborcze
 • Prawo budowlane
 • Postępowanie administracyjne
 • Samorządy zawodów zaufania publicznego
 • Sprawy z zakresu szeroko rozumianego
  zatrudnienia
 • Prawo pracy
 • Prawo zabezpieczenia społecznego
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Polityka społeczna i rynek
  pracy osób niepełnosprawnych
 • Problemy
  demograficzno-społeczne i gospodarcze (w wymiarze lokalnym, regionalnym), w
  tym rynek pracy i bezrobocie.

Skarga indywidualna do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 • Prawo spółdzielcze – proponowane zmiany.
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.
 • Prawo medyczne.
 • Praktyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego.
 • Socjologia administracji; 
 • Badania społeczne; 
 • Polityka społeczna; 
 • Społeczeństwo obywatelskie; 
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Prawo finansowe; 
 • Prawo podatkowe; 
 • Partnerstwo publiczno-prywatne;
 • Prawo przewozowe
 • Prawo karne 
 • Prawo wykroczeń 
 • Postępowanie karne 
 • Prawo karneskarbowe 
 • Prawo karne gospodarcze

·       Prawo dostępu do obrońcy w prawie Unii
Europejskiej i w prawie polskim.

·       Obowiązki uprawnionego do dochodzenia
roszczeń na gruncie prawa autorskiego.

·       Naśladownictwo gotowego produktu jako
czyn nieuczciwej konkurencji.

 • Gwarancje ochrony prawa własności w
  polskim porządku prawnym
 • Prawa i obowiązki właściciela
  nieruchomości
 • Uwłaszczenie użytkowników wieczystych
  prawem własności – aktualne regulacje prawne
 • Świadomy uczestnik obrotu prawnego z
  udziałem nieruchomości
 • Prawo własności a prawo użytkowania
  wieczystego
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo administracyjne
 • Instytucje partycypacji społecznej
  (konsultacje, budżet obywatelski, inicjatywa uchwałodawcza itp.)
 • Prawo miejscowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Ochrona zbiorowych interesów konsumentów – orzecznictwo Prezesa UOKiK, w tym ochrona
  seniorów i osób chorych przed wprowadzaniem w błąd na tzw. Pokazach;
 • Ochrona konkurencji, w tym sprawy z zakresu zakazu praktyk ograniczających
  konkurencję i koncentracji przedsiębiorców;
 • Prawo spółek handlowych, w tym aktualny obecnie temat zmian w KSH dotyczący
  wprowadzenia w życie przepisów o Prostej Spółce Akcyjnej i zagadnienia
  obowiązku dematerializacji akcji imiennych i na okaziciela w prywatnych
  spółkach akcyjnych; zmiana sposobu opodatkowania spółek komandytowych z PIT
  na CIT;
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Prawo wyznaniowe
 • Prawo spadkowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo kanoniczne
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo medyczne – COVID-19
 • Prawo żywnościowe.
 • Żywność genetycznie modyfikowana.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące produktu ekologicznego jako narzędzie
  wspierające świadome wybory konsumenckie.
 • Prawo konsumenckie.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności.
 • Chemizacja rolnictwa.
 • Mediacja administracyjna w czasach pandemii.
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo administracyjne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close