Wydział Prawa i Administracji

Rada Ekspertów

Tytuł /stopień naukowy
Imię i Nazwisko
Zakres tematyki
dr
Tomasz
Dąbrowski
Prawo spółdzielcze – proponowane zmiany.
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.
Prawo medyczne.
Praktyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego.
 
dr
Anna
Dąbrowska
Skarga indywidualna do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
 
dr
Monika
Żuchowska – Grzywacz
Prawo żywnościowe.
Żywność genetycznie modyfikowana.
Nowe regulacje prawne dotyczące produktu ekologicznego jako narzędzie
wspierające świadome wybory konsumenckie.
Prawo konsumenckie.
Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności.
Chemizacja rolnictwa.
Mediacja administracyjna w czasach pandemii.
 
Prof.
UTH dr hab.
Joanna
Smarż, prof. UTH
Prawo budowlane
Postępowanie administracyjne
Samorządy zawodów zaufania publicznego
 
 
dr
Paweł
Śwital
Prawo samorządu terytorialnego
Prawo administracyjne
Instytucje partycypacji społecznej
(konsultacje, budżet obywatelski, inicjatywa uchwałodawcza itp.)
Prawo miejscowe
Postępowanie administracyjne
 
dr
Mirosław
Kopeć
Prawo karne,
Prawo wykroczeń,
Postępowanie karne,
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Odpowiedzialność
karna za błąd medyczny
Odpowiedzialność
karno-skarbowa
Odpowiedzialność
za przestępstwa gospodarcze
Prawo
samorządowe w tym: zamówienia publiczne, prawo mieszkaniowe, finanse
publiczne, gospodarka nieruchomościami, spółki komunalne
Wywłaszczenie
i reprywatyzacja
Specjalne
strefy ekonomiczne
 
Prof.
UTH dr hab.
Mariusz
Wieczorek, prof. UTH
Sprawy z zakresu szeroko rozumianego
zatrudnienia
Prawo pracy
Prawo zabezpieczenia społecznego
Prawo ubezpieczeń społecznych
 
Prof.
UTH dr hab.
Sławomir
Fundowicz, prof. UTH
Prawo
sportowe,
Prawo
administracyjne ustrojowe
Prawo
administracyjne materialne
Prawo
administracyjne proceduralne
 
prof.
dr hab.
Katarzyna
Głąbicka – Auleytner
Prawa
człowieka
Prawa
dziecka
Polityka
rynku pracy
Globalne
problemy społeczne
Europejski
wymiar problematyki społecznej, kwestia migracji, wartości społeczne
(godność, równość, wolność, solidarność), etyczne aspekty pracy zawodowej
 
dr
Jolanta Borek
Polityka społeczna i rynek
pracy osób niepełnosprawnych
Problemy
demograficzno-społeczne i gospodarcze (w wymiarze lokalnym, regionalnym), w
tym rynek pracy i bezrobocie.
 
dr
Beata
Wieczerzyńska
Ochrona
zbiorowych interesów konsumentów – orzecznictwo Prezesa UOKiK, w tym ochrona
seniorów i osób chorych przed wprowadzaniem w błąd na tzw. Pokazach;
Ochrona
konkurencji, w tym sprawy z zakresu zakazu praktyk ograniczających
konkurencję i koncentracji przedsiębiorców;
Prawo
spółek handlowych, w tym aktualny obecnie temat zmian w KSH dotyczący
wprowadzenia w życie przepisów o Prostej Spółce Akcyjnej i zagadnienia
obowiązku dematerializacji akcji imiennych i na okaziciela w prywatnych
spółkach akcyjnych; zmiana sposobu opodatkowania spółek komandytowych z PIT
na CIT;
Prawo
restrukturyzacyjne i upadłościowe;
 
dr
Piotr
Kobylski
Prawo finansowe
Prawo podatkowe
 
dr
Małgorzata
Pracka
Gwarancje ochrony prawa własności w
polskim porządku prawnym
Prawa i obowiązki właściciela
nieruchomości
Uwłaszczenie użytkowników wieczystych
prawem własności – aktualne regulacje prawne
Świadomy uczestnik obrotu prawnego z
udziałem nieruchomości
Prawo własności a prawo użytkowania
wieczystego
 
mgr
Agnieszka
Łozińska-Piekarska
Prawo dostępu do obrońcy w prawie Unii
Europejskiej i w prawie polskim.
Obowiązki uprawnionego do dochodzenia
roszczeń na gruncie prawa autorskiego.
Naśladownictwo gotowego produktu jako
czyn nieuczciwej konkurencji.
Prof.
UTH dr hab.
Helena
Kisilowska
Gospodarka nieruchomościami
Samorząd terytorialny
Rola prawnika w demokratycznym
państwie
Szkolnictwo wyższe i nauka
dr
Dorota
Stolarek
prawo rodzinne, w szczególności:
prawo małżeńskie,
prawo rozwodowe,
prawo separacyjne,
prawo alimentacyjne,
władza rodzicielska,
kontakty z dziećmi,
procedura cywilna.
mgr
Emilia
Gulińska
prawo samorządu terytorialnego
Prawo administracyjne
dr
Grzegorz
Zieliński
 Prawo wyznaniowe
Prawo spadkowe
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo kanoniczne
Prawo międzynarodowe
Prawo medyczne – COVID-19

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close