Wydział Prawa i Administracji

Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia Się

Do zadań Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się należy:

 1. ocena rezultatów programów studiów, w tym w szczególności:
  • analiza realizacji celów programu studiów oraz wyników nauczania na podstawie ewaluacji prowadzonej przez nauczycieli akademickich w odniesieniu
   do przedmiotów, których nauczają,
  • badanie jakości prac dyplomowych i ich zgodności z celami programów studiów i zamierzonymi efektami uczenia się,
  • analiza organizacji i wyników egzaminów dyplomowych;
 2. ocena zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, w oparciu o opinie interesariuszy/pracodawców biorących udział przy tworzeniu programu, zatrudniających praktykantów i absolwentów UTH Rad. Przy realizacji tego zadania Komisja współpracuje z wydziałowym opiekunem praktyk studenckich i pracodawcami,
 3. opracowanie projektów stosownych procedur i narzędzi realizacji swoich zadań dla kierunków kształcenia prowadzonych przez wydział. Procedury te jako element wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia wprowadza Dziekan zarządzeniem,
 4. opracowywanie i przedstawianie Dziekanowi oceny rezultatów programów studiów wraz z wnioskami dotyczącymi ich doskonalenia i modyfikacji (corocznie w terminie do dnia 31 października). Kopie oceny Komisja Kierunkowa udostępnia Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia.

Wydziałową Komisję ds. Oceny Efektów Uczenia się powołuje Dziekan w drodze zarządzenia.

Komisja ds. Oceny efektów uczenia się

 • Przewodnicząca: dr Beata Wieczerzyńska,
 • Sekretarz: dr Mirosław Kopeć
 • Zespół Administracja skład dr hab. Sławomir Fundowicz, dr Iwona Warchoł, dr   Małgorzata Pracka, student: Karolina Markowska
 • Zespół Prawo skład: dr hab. Sławomir Patyra, dr Tomasz Dąbrowski, dr Monika Żuchowska – Grzywacz, student: Karolina Sikorska

Regulamin pracy Komisji ds. Oceny efektów uczenia się

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close