Wydział Prawa i Administracji

Kierunki studiów

Administracja

ZOSTAŃ ADMINISTRATYWISTĄ – PRACUJ W INSTYTUCJACH ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ,
SAMORZĄDOWEJ, W SZEROKO ROZUMIANEJ ADMNISTRACJI PUBLICZNEJ.  

Kompetentna i kreatywna kadra administracji publicznej podnosi poziom zaufania obywateli do państwa i jego organów. Sektor publiczny zawsze potrzebuje wszechstronnie wykształconych specjalistów rozumiejących złożone potrzeby społeczne.

Administracja to atrakcyjny i nowoczesny kierunek, który stwarza wiele możliwości samorozwoju. Zapewnia wszechstronne wykształcenie, pozwalające budować karierę urzędniczą.  

Nabędziesz umiejętność łatwego komunikowania się z ludźmi, aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej oraz kierowania grupą.

Nauczysz się sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej.

Zostaniesz dobrze przygotowany, aby samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w wielu obszarach, wykazując się dobrą znajomością prawa i umiejętnością jego skutecznego stosowania w praktyce.

Prowadzone wysokiej jakości kursy e-learningowe pomogą podnieść twoje umiejętności i kompetencje w nowoczesnych centrach obsługi biznesu przy wykorzystaniu technik i metod zarządzania i logistyki oraz narzędzi teleinformatycznych.

Szczególny akcent kładziemy na umiejętne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.

Odbędziesz praktyki zawodowe w urzędach administracji publicznej, w urzędach państwowych i samorządowych a także w przedsiębiorstwach.

Zapewniamy możliwość wyjazdów na zagraniczne uczelnie w ramach programu Erasmus +

Wydział podejmuje inicjatywny ułatwiające studiowanie osobom niepełnosprawnym.

 Zapewniamy możliwość rozwijania zainteresowań w ramach działających na Wydziale Kół Naukowych, zespołów badawczych i wielu ciekawych inicjatywach we współpracy z innymi uczelniami z Polski i z zagranicy.

STUDIUJ NA BEZPŁATNYCH STUDIACH STACJONARNYCH I i II STOPNIA
JEŚLI PRACUJESZ I CHCESZ ZDOBYĆ WYKSZTAŁCENIE LUB PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE – WYBIERZ STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA.

 • możliwość podjęcia pracy w urzędach administracji (np. urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, ministerstwa itp.), przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych (m.in. w działach kadr, HR, ogólnoadministracyjnych itp.), organizacjach pozarządowych, międzynarodowych, organach Unii Europejskiej,
 • uzyskanie szerokich umiejętności do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2020/2021 – Uchwała Nr 000-5/2/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała Senatu UTH Rad. Nr 000-4/18/2020 w sprawie zmiany załącznika nr 5 do warunków, trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2020/2021 (uchwała Nr 000-5/2/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl 

Dostępne w Zakładce KSZTAŁCENIE -> Program studiów

Prawo

Prawo – to atrakcyjny kierunek, który daje możliwości. Jeżeli lubisz wyzwania i ciągle chcesz rozwijać się na wielu płaszczyznach – zawód prawnika z pewnością jest dla Ciebie.

Podejmując studia na Wydziale Prawa i Administracji UTH znajdziesz się pod opieką doświadczonej kadry dydaktycznej, która potrafi uczyć w nowoczesny sposób. Zdobywając rzetelną i przydatną wiedzę z zakresu nauk prawnych, zostaniesz także przygotowany do postawy otwartości na wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny, zmienny rynek pracy.        

Realizowane przez nas programy kształcenia są stale doskonalone i dostosowywane do wymogów prawnych oraz potrzeb rynku i praktyki.

Szczególny akcent kładziemy na umiejętne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. 

W trakcie studiów poznasz arkana prawa i odbędziesz praktyki zawodowe w sądach, prokuraturze, w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich. Poznasz uznane i cenione autorytety środowiska prawniczego.

Będziesz mogła/mógł zostać w przyszłości sędzią, prokuratorem, komornikiem, adwokatem czy radcą prawnym.

Prowadzone wysokiej jakości kursy e-learningowe pomogą podnieść twoje umiejętności i kompetencje w nowoczesnych centrach obsługi biznesu przy wykorzystaniu technik i metod zarządzania i logistyki oraz narzędzi teleinformatycznych.

Zapewniamy możliwość wyjazdów na zagraniczne uczelnie w ramach programu Erasmus +

Wydział podejmuje inicjatywny ułatwiające studiowanie osobom niepełnosprawnym.

Zapewniamy możliwość rozwijania zainteresowań w ramach działających na Wydziale Kół Naukowych, zespołów badawczych i wielu ciekawych inicjatywach we współpracy z innymi uczelniami z Polski i z zagranicy.

Znakomite osiągnięcia naszych absolwentów najlepiej świadczą o wysokim poziomie kształcenia na naszym Wydziale. W roku akademickim 2019-2020 aż 63 % naszych absolwentów uzyskało pozytywny wynik egzaminu na wybrane przez siebie aplikacje.    

Studia na kierunku Prawo stwarzają perspektywę rozwoju naukowego i możliwość zdobycia prestiżowej, dobrze płatnej pracy.

STUDIA PRAWNICZE TO ZNAKOMITA INWESTYCJA WE WŁASNĄ PRZYSZŁOŚĆ – PODEJMIJ BEZPŁATNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PRAWO NASZEGO UNIWERSYTETU 

 • sądy,
 • prokuratura,
 • kancelarie adwokackie,
 • kancelarie notarialne,
 • kancelarie radców prawnych,
 • organy ścigania m.in. policja,
 • administracja rządowa m.in. ministerstwa,
 • administracja samorządowa m.in. urzędy gmin, starostwo powiatowe, urzędy marszałkowskie,
 • organy Unii Europejskiej.

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2020/2021 – Uchwała Nr 000-5/2/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała Senatu UTH Rad. Nr 000-4/18/2020 w sprawie zmiany załącznika nr 5 do warunków, trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2020/2021 (uchwała Nr 000-5/2/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl 

Dostępne w Zakładce KSZTAŁCENIE -> Program studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne (nowość po uzyskaniu zgody z MEiN)

PRACUJ W SEKTORACH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM I POSZERZAJ PERSPEKTYWY AWANSU ZAWODOWEGO

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne to odpowiedź na analizę sytuacji rynku regionalnego i krajowego. Od wielu lat pracodawcy zgłaszają zapotrzebowane na wykwalifikowanych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa. 

Dysponujemy doświadczoną kadrą dydaktyczną, która w nowoczesny sposób łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.

Realizowane przez nas programy kształcenia są stale doskonalone i dostosowywane do wymogów oraz potrzeb rynku.  

Nauczysz się wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa publicznego i prywatnego w celu analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nauczysz się wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, ekonomii do rozwiązania przedstawionych problemów praktycznych.

Posiądziesz umiejętność analizy złożonych i nietypowych problemów a także identyfikowania zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułowania sposobów praktycznego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Zostaniesz przygotowany/przygotowana do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach prowadzących działalność na rzecz bezpieczeństwa, a także do myślenia perspektywicznego i działania w sposób przedsiębiorczy.

STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE TO DOBRA INWESTYCJA WE WŁASNĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogli starać się o pracę w Policji, Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej, CBA, ABW, CBŚ, Służby Ochrony Lotniska, Służby Więziennej, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży pożarnej, a także agencjach ochrony mienia, firmach prywatnych, oraz jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. 

Zatrudnienie znajdą też w strukturach międzynarodowych lub jednostkach administracji centralnej i samorządu terytorialnego, szczególnie tych zobowiązanych do ochrony bezpieczeństwa, organizacjach pozarządowych, jako specjaliści np. od spraw związanych z bezpieczeństwem społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego, a także instytucji zajmujących się bezpieczeństwem społecznym i socjalnym.

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2020/2021 – Uchwała Nr 000-5/2/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała Senatu UTH Rad. Nr 000-4/18/2020 w sprawie zmiany załącznika nr 5 do warunków, trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2020/2021 (uchwała Nr 000-5/2/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl 

Dostępne w Zakładce KSZTAŁCENIE -> Program studiów

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close