Wydział Prawa i Administracji

Katedra Teorii, Historii i Filozofii Prawa

Kierownik Katedry:
ks. dr Wojciech Wojtyła

e-mail:  w.wojtyla@uthrad.pl
tel. +48 48 361 7461
pokój 141a

Katedra Teorii, Historii i Filozofii Prawa została utworzona 1 października 2019 roku w wyniku zmiany struktury Uniwersytetu. Powstała na bazie dotychczasowego Zakładu Nauk o Państwie i Prawie. Funkcję kierownika Katedry pełni dr Wojciech Wojtyła, a oprócz niego zatrudnieni są w niej: dr hab. Agnieszka Kacprzak, prof. UTH, dr Katarzyna Zaremba, dr Grzegorz Zieliński, mgr Bartłomiej Składanek, mgr Weronika Ścibor.

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe w kilku obszarach:

  • Teorii i Filozofii prawa,
  • Etyki prawniczej,
  • Historii ustroju,
  • Historii prawa,
  • Prawa rzymskiego,
  • Historii myśli ustrojowej i prawnej.

Ich efektem są liczne publikacje (monografie, rozdziały w monografiach i artykuły naukowe) oraz referaty wygłaszane na konferencjach naukowych.
Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej część pracowników prowadzi aktywną działalność wykonując zawody stricte prawnicze.
Przy Katedrze Teorii i Historii Prawa działa Koło Prawa Konstytucyjnego „Pro Bono”, którego opiekunem jest dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH.

Pracownicy Katedry

Prowadzi zajęcia z prawa rzymskiego, łaciny prawniczej oraz logiki prawniczej.

Po uzyskaniu matury w 1998 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył egzaminem magisterskim na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie w 2004 r. na podstawie pracy Elementy etyki seksualnej w pismach Karola Wojtyły napisanej pod kierunkiem ks. dra Romana Kuligowskiego. W latach 2007-2014 odbył specjalistyczne studia filozoficzne na Wydziale Filozofii KUL. Na podstawie rozprawy Znaczenie kategorii uczestnictwa w myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II napisanej w Katedrze Etyki pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2016 roku wykładowca filozofii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół myśli filozoficznej Karola Wojtyły, a także wokół logiki prawniczej, etyki ogólnej i społecznej, antropologii filozoficznej, filozofii prawa oraz filozofii a kultury. Twórca i redaktor naczelny czasopisma Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli. Redaktor naczelny pisma Studia Diecezji Radomskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dwóch książek: Transcendencja i uczestnictwo. Wprowadzenie do myśli filozoficznej Jana Pawła II (Radom 2017) oraz Alfabet Jana Pawła II (Radom 2018).

Zawartość przełącznika

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa kanonicznego, magister teologii. Studia prawnicze w latach 2009 – 2016 odbył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Badania nad rozprawą doktorską z dziedziny prawa międzynarodowego i praw człowieka odbył w latach 2014-2016 na Wydziale Prawa Boston College w Stanach Zjednoczonych. Wiedzę prawniczą doskonalił także na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie (Włochy), Worcester State University, MA, Catholic University of America Washington, D.C. oraz na SIT Graduate Institute, Brattleboro, VT (Stany Zjednoczone).Prowadzi badania z zakresu aksjologii i teorii prawa publicznego i prywatnego, charakterystyki nauk prawnych, regulacje prawa wyznaniowego, międzynarodowego i narodowego prawo antydyskryminacyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawoznawstwa, prawa wyznaniowego. Został laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz finalistą Ogólnopolskim w Konkursie „Primus Inter Pares” na najlepszego studenta w Polsce. W maj 2016 zdobył Nagrodę Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie „Sub Auspiciis Lateranensibus” za najlepszy doktorat w roku akademickim 2015/2016. Od 2016 r. jest także sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej.

Magister prawa i administracji. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (2018 r. i 2020 r.) Doktorant na kierunku prawo w Katedrze Historii Ustroju i Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (od 2018).  Dwukrotny Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, Laureat X edycji konkursu Studencki Nobel 2018 (najlepszy student RP w dziedzinie nauki ekonomiczne i społeczne), Finalista IX edycji konkursu Studencki Nobel 2017 Stypendysta Rektora UTH Radom i Rektora KUL. Zaangażowany w organizacje studenckie, pełniący funkcję Prezesa Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów ,,SKAUTH” (2 kadencje), a także funkcję wiceprezesa ds. promocji i rekrutacji administracyjnych”. Należy również do zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli oraz monografii ABC Administracji. Ponadto jest członkiem Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA UTH Radom, pełniąc w niej funkcję sekretarza. Prowadzi zajęcia z: historii ustroju Polski, historii prawa, prawoznawstwa, informatyki prawniczej.

Zawartość przełącznika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close