Wydział Prawa i Administracji

Nabór do projektu „Ster na zatrudnienie!”

„Ster na zatrudnienie!”
to projekt nr POWR.01.02.01-14-0013/20-00, realizowany przez Szkolny Związek Sportowy
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

 Projekt skierowany jest do osób, które:

 – zakończyły naukę w szkole,

– obecnie nie pracują i poszukują pracy,

– w wieku od 18 do 29 lat z terenu miasta Radom i powiatu radomskiego

– nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy,

W ramach projektu realizowana będzie kompleksowa i indywidualna ścieżka aktywizacji zawodowo-edukacyjnej obejmująca :

  1. POŚREDNICTWO PRACY (nawiązanie kontaktów z pracodawcą)
  2. STAŻE ZAWODOWE (możliwość odbycia 3 miesięcznego płatnego stażu przed podjęciem  zatrudnienia)
  3. SZKOLENIA ZAWODOWE (udział kursy zawodowych, specjalistycznych podwyższających kwalifikacje)
  4. PORADNICTWO ZAWODOWE
  5. W OKREŚLONYCH PRZYPADKACH WSPARCIE PSYCHOLOGA.

Ww. wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. Projektodawca pokrywa wszystkie koszty wsparcia przedstawionych !!!

Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do odbytych godzin szkolenia.

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium stażowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (140 godzin w przypadku os. Niepełnosprawnych). W przypadku niższego wymiaru godzin stypendium jest wyliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.

Każdy Uczestnik/czka projektu na czas udziału w stażu zostaje objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Przewidziany jest również zwrot kosztów dojazdu dla uczestników mieszkających poza miejscem realizacji projektu.

Zainteresowany osoby prosimy o kontakt telefoniczny z Koordynatorem projektu kom. 609-970-066

 Kolejność zgłoszeń będzie brana pod uwagę przy naborze.      

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close