Wydział Prawa i Administracji

Monografia naukowa: Warunki życia, problemy i potrzeby rodzin powiatu radomskiego z dziećmi w wieku szkolnym

Zapraszamy do lektury monografii naukowej pt.: Warunki życia, problemy i potrzeby rodzin powiatu radomskiego z dziećmi w wieku szkolnym, której autorkami są dr Jolanta Borek oraz prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner z Katedry Nauk o Państwie i Polityce Społecznej.

Procesy starzenia się polskiego społeczeństwa wynikają m.in. ze spadku dzietności i prowadzą do zmniejszania się potencjału demograficznego Polski. Tym samym Polska znajduje się w grupie krajów, dla których celem polityki demograficznej jest wzrost dzietności, zahamowanie odpływu ludzi młodych (migracje zewnętrzne) oraz zachowanie równowagi międzypokoleniowej. Przedmiot polityki demograficznej jest głównym wyzwaniem dla obecnych i przyszłych polityk: gospodarczej i rodzinnej. Aby cele polityki ludnościowej mogły być właściwie realizowane, ważne jest tworzenie sprzyjającego klimatu dla rodziny, w tym do zawierania małżeństw i wydawania na świat potomstwa.

Zasadniczym celem systemu świadczeń rodzinnych jest finansowe wsparcie państwa dla rodzin z uczącymi się dziećmi w celu ułatwienia rodzicom wypełniania funkcji wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej. Obecnie na obszarze zintegrowanej Europy nie jest realizowany wspólny model polityki rodzinnej, pozostaje ona w gestii poszczególnych państw. Systemy te łączy jednak wspólny wyznacznik: głównym zadaniem państwa jest wszechstronne działanie ukierunkowane na potrzeby rodziny. Świadczenia rodzinne stają się tym samym coraz popularniejszą formą finansowego wspierania rodzin – szczególnie w dobie niskiego współczynnika dzietności, który w krajach UE nie gwarantuje zastępowalności pokoleń.

Uwzględniając rolę rodziny w budowaniu potencjału demograficznego i społeczno-ekonomicznego kraju, jego regionów oraz lokalnych społeczności powiatowych oraz gminnych, a także fakt, że warunki życia rodzin są mocno zróżnicowane przestrzennie – bardzo istotnym dla profilowania polityki prorodzinnej jest lokalne diagnozowanie warunków życia, problemów i potrzeb rodziny. Niniejsza publikacja odpowiada na te potrzeby. Zawiera bowiem w swej treści zarówno informacje kluczowe dla zrozumienia roli rodziny w społeczeństwie (poznania jej potrzeb), jak i analizę elementarnych czynników kształtujących bezpieczeństwo socjalne rodziny. Jest także przeglądem instrumentów polityki społecznej ukierunkowanych na wspieranie rodzin. Wskazane zagadnienia stanowią w niej merytoryczną bazę do podjętych w opracowaniu badań warunków życia, problemów i potrzeb rodzin z dziećmi uczącymi w powiecie radomskim ziemskim.

Przedłożona publikacja powstała z inicjatywy Rzecznika Rodziny Powiatu Radomskiego oraz członków Powiatowej Rady Dialogu na Rzecz Rodziny. Nie mogłoby jednakże dojść do jej opracowania, gdyby zabrakło życzliwej akceptacji Włodarzy powiatu radomskiego wynikającej z ich troski o lokalną wspólnotę rodzin.

Warunki życia, problemy i potrzeby rodzin powiatu radomskiego z dziećmi w wieku szkolnym

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close