Wydział Prawa i Administracji

Monografia naukowa: Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim. Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością

Zapraszamy do lektury monografii naukowej, pt.: Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim. Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością

Analiza problematyki rodzin z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i intelektualnie byłaby niepełna, gdyby nie ukazano jej na tle problematyki rodziny jako wspólnoty społecznej, jak również na tle problemów rodzin z osobami o różnorodnych niepełnosprawnościach. Stąd też w pierwszych rozdziałach niniejszej monografii dokonano przeglądu zagadnień dotyczących podstawowej wspólnoty społecznej jaką jest rodzina oraz problemów rodzin z osobami niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie lub psychicznie.

W monografii skoncentrowano się na próbie ukazania warunków życia osób i rodzin z osobą niepełnosprawną intelektualnie i psychicznie zamieszkujących w powiecie radomskim ziemskim. Wskazano przy tym na obszary, w których problemy i potrzeby tychże rodzin różnią je od ogółu rodzin oraz od rodzin z osobą o innych niepełnosprawnościach. Diagnoza wskazanych zróżnicowań jest szczególnie istotna z punktu widzenia kreowania instrumentów polityki społecznej wspierających osoby i rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Polityka ta w wielu przypadkach nie uwzględnia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru zamieszkiwanego przez osoby niepełnosprawne.

Powiat radomski ziemski charakteryzuje się od wielu lat relatywnie niekorzystną sytuacją gospodarczą i społeczną. Proces społeczno-gospodarczej konwergencji w tym subregionie postępuje powolnie. Dysproporcje dzielące powiat radomski ziemski od obszarów o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego odzwierciedlają się w warunkach życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy ze względu na swą niepełnosprawność mają ograniczone zdolności rozwoju zawodowego, świadczenia pracy, a także migracji zarobkowej. Do zbiorowości tej należą przede wszystkim rodziny z osobą niepełnosprawną psychicznie i intelektualnie. Specyfika wskazanych niepełnosprawności ogranicza bowiem możliwości funkcjonalne osób nią dotkniętych rzutując na warunki ich życia oraz ich rodzin.

więcej:

Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim. Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close